ÖNEMLİ TARİHLER


  • 11 Haziran 2021
    Kongre Başlangıç Tarihi

  • 15 Nisan 2021
    Erken Kayıtlar için Son Başvuru Tarihi

KALAN SÜRE


Kongre Başlamıştır

KONGRE YERİ

Valortv.net üzerinden online olarak yayınlanacaktır.

Bilimsel Program

11 Haziran 2021, Cuma
09:00-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Bahadır Bozkırlı, ERAS Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
R. Haldun Gündoğdu, ERAS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
10:00-10:30 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı: R. Haldun Gündoğdu
ERAS status and challenges - Henrik Kehlet (Danimarka)
10:30-10:45 Ara - Stant Ziyaretleri
10:45-12:15 PANEL 1
Moderatörler: Fatma Eti Aslan - Gökçen Aydın Akbuğa
Nursing aspects of ERAS - Angie Balfour (Birleşik Krallık)
ERAS’ın hemşirelik iş yüküne etkisi - Kübra Yılmaz
ERAS uygulamalarının hemşirelik bakım kalitesini geliştirmedeki rolü - Gülay Yazıcı
12:15-13:15 Öğle Arası - Stant Ziyaretleri
13:15-13:45 UYDU SEMPOZYUMU: BAXTER
Oturum Başkanı: Neslihan Alkış
Teoriden pratiğe masanın iki yanı:
Erken derlenme çözümleri - Murat Aksun
Erken derlenmenin hastaya katkısı - Ebru Şarer
13:45-14:00 Ara - Stant Ziyaretleri
14:00-15:00 PANEL 2
Moderatörler: Fevzi Toraman - İdil Yenicesu
Do anemia clinics contribute to the recovery of surgical patients? Is it important for countries' ERAS implementation? - Kai Zacharowski (Almanya)
Preoperative anemia and ERAS - Donat Spahn (İsviçre)
15:00-15:15 Ara - Stant Ziyaretleri
15:15-16:45 ERAS Türkiye Derneği - ERAS Cardiac Society Team Ortak Oturumu
Moderatör: Daniel Engelman (ABD) - Meral Kanbak
Nursing perspective of ERAS implementation program - Vicki Morton (ABD)
Multimodal analgesia for ERAS patients - Michael Grant (ABD)
ERAS Türkiye Derneği Kardiyotorasik Cerrahi Çalışma Grubu Deneyimleri - Serdar Günaydın
16:45-17:00 Ara - Stant Ziyaretleri
17:00-18:30 PANEL 3
Moderatörler: Nuh Zafer Cantürk - İsmail Cinel
Cerrahi strese metabolik yanıt ERAS ile nasıl kontrol edilebiliyor? - Nuray Yazıhan
Prehabilitasyon - Franco Carli (Kanada)
ERATS (Toraks cerrahisinde ERAS) uygulamalarında prehabilitasyonun önemi - Mert Şentürk
18:30-18:45 Ara - Stant Ziyaretleri
18:45-19:15 UYDU SEMPOZYUMU: FRESENIUS KABI
Oturum Başkanı: Cem Kaan Parsak
ERAS protokollerinde perioperatif beslenme optimizasyonunu nasıl yapalım? - Ali Güner
19:15-19:30 Ara - Stant Ziyaretleri
19:30-20:15 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Zekeriyya Alanoğlu - Sertaç Ata Güler

SB 01 Kalp Cerrahisi Pratiğinde Eras Programının Oluşturulması: Erken Dönem Sonuçlar
Serdar Günaydın, Okay Güven Karaca, Aslı Z Demir, Ayşegül Özgök, Erdal Şimşek, Dilek Kazancı, Zülfiye Erbaş, Kanat Özışık
SB 02 Pankreas Cerrahisi Yapılan Hastalarda Eras Uygulamasının Etkisi
Muhammer Ergenç, Şakir Karpuz, Merve Ergenç, Şevket Cumhur Yeğen
SB 03 ERAS Protokolüne Uygun Hidrasyonun Pnömoperitonyuma Bağlı Hemodinamik Değişiklikler Üzerine Etkisi
Ahmet Cem Ceran, Süheyla Karadağ Erkoç, Volkan Baytaş, Sevda Ünver İncekara, Pınar Berber, Mehmet Ali Koç, Menekşe Özçelik, Cihangir Akyol, Ali Abbas Yılmaz, Neslihan Alkış
SB 04 Demir Eksikliği Anemisi: Kolorektal Kanser Cerrahisi Geçirecek Hastaları Bekleyen Tehlike
Süheyla Karadağ Erkoç, Aslı Pala, Sinem Lisan, Volkan Baytaş, Mehmet Ali Koç, Menekşe Özçelik, Derya Gökmen, Cihangir Akyol, Ali Abbas Yılmaz, Neslihan Alkış
SB 05 Kolorektal ERAS Uygulamalarındaki Varyasyonların ve Komplikasyonların Hastanede Kalış Süresine Etkisi
Ramazan Sarı, Mehmet Zeki Buldanlı

12 Haziran 2021, Cumartesi
09:00-10:00 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Sevilay Şenol Çelik - Çağıl Vural

SB 06 Web Tabanlı Eğitimle Verilen Multimodal Analjezide Hemşirelik Yaklaşımı Eğitiminin Değerlendirilmesi
Kübra Yılmaz, Sema Koçaşlı, Sevinç Taştan
SB 07 Kadın Doğum Kliniğindeki Sağlık Personelinin Eras Protokollerini Uygulama Durumu
Tuğçe Çetin, Hande Yağcan
SB 08 Sakız çiğnemek kolorektal kanser nedeniyle opere edilen hastalarımızda sonuçlarımızı iyileştirdi mi?
Fatma Türkoğlu, Murat Kalın, Özgül Düzgün
SB 09 Hemşirelerin Perioperatif Dönem ERAS Protokollerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma
Kerem Yıldız, Ufuk Kaya, Nida Aydın, Aynur Güzel, Melahat Yıldız, Kamil Akçalı, Ömer Taşargöl
SB 10 Hemşirelerin Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Uygulamalarına İlişkin Yaklaşımları
Tuğba Afşar, Nursel Vatansever
SB 11 Lomber ve Servikal Diskektomi Sonrası Bulantı ve Kusma: Etkileyen Faktörler ve Yeni Bir Risk Skorlama Sistemi
Fatma Balcı, Ayfer Özbaş, Sevda Aslan, Nermin Ocaktan, Bülent Timur Demirgil, Abuzer Güngör

10:00-10:15 Ara - Stant Ziyaretleri
10:15-11:15 PANEL 4
Moderatörler: Mustafa Aksoy - Hakan Emmez
ERAS spinal cerrahi anestezi protokollerine ne kazandırdı? - Başak Meço
Spinal deformite cerrahisinde ERAS - Ercan Bal
11:15-11:30 Ara - Stant Ziyaretleri
11:30-12:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: R. Haldun Gündoğdu
How ERAS can play a role during and after the pandemic? - Olle Ljungqvist (İsveç)
12:00-12:30 UYDU SEMPOZYUMU: ABDİ İBRAHİM
Oturum Başkanı: Erdal Şimşek
Kalp cerrahisindeki ERAS uygulamalarında preoperatif anemi tedavisi:
Cerrahi hazırlık - Serdar Günaydın
Anestezi yönetimi - Z. Aslı Demir
12:30-13:30 Öğle Arası - Stant Ziyaretleri
13:30-14:00 UYDU SEMPOZYUMU: NESTLE
Oturum Başkanı: Mutlu Doğanay
Kanser cerrahisinde immünonütrisyonun önemi - Ahmet Rencüzoğulları
14:00-14:15 Ara - Stant Ziyaretleri
14:15-15:45 PANEL 5: HPB (Hepatopankreatobiliyer) CERRAHİSİNDE ERAS
Moderatörler: Sadık Kılıçturgay - Nuru Bayramov
ERAS in major HPB surgery - Mustapha Adham (Fransa)
HPB cerrahisinde ERAS rehberlerine uyum kolay mı? - Ahmet Çoker
Sızdırmazlık ürünlerinin pankreas cerrahisine katkısı - Güralp Onur Ceyhan
15:45-16:00 Ara - Stant Ziyaretleri
16:00-17:00 PANEL 6
Moderatörler: Faruk Köse - Ekrem Ünal
ERAS in gynecologic oncology - Gregory Nelson (Kanada)
ERAS guideline for cesarean delivery - Medhat Shalabi (Dubai)
17:00-17:15 Ara - Stant Ziyaretleri
17:15-18:15 PANEL 7
Moderatörler: Ömer Faruk Bilgen - Bülent Erdemli
Ortopedik onkolojik cerrahide ERAS - Nedim Aytekin
Ortopedik cerrahide anestezi yönetimi - Aysun Yılmazlar
18:15-18:30 Ara - Stant Ziyaretleri
18:30-19:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Sümer Baltacı
ERAS in uro-oncological surgery - Anne Schuckman (ABD)
19:00-19:15 Ara - Stant Ziyaretleri
19:15-20:15 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanları: Ayhan Dağ - Menekşe Özçelik

SB 12 ERAS Protokolü Uygulanan Hastalarda Class-Intra ve Clavien-Dindo Skorlarının Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Ezgi Yıldırım, Sevda Ünver İncekara, Pınar Berber, Süheyla Karadağ Erkoç, Volkan Baytaş, Mehmet Ali Koç, Menekşe Özçelik, Cihangir Akyol, Ali Abbas Yılmaz, Neslihan Alkış
SB 13 ERAS Protokolünde Multimodal Analjezi Komponenti Olarak Preventif İntratekal Morfin Uygulaması
Opal Sezgi Çeliker, Sinem Lisan Keleşoğlu, Aslı Pala, Volkan Baytaş, Süheyla Karadağ Erkoç, Mehmet Ali Koç, Menekşe Özçelik, Cihangir Akyol, Ali Abbas Yılmaz, Neslihan Alkış
SB 14 Artroplastik Cerrahilerde Modifiye Kırılganlık İndeksin (Mki) Erken Dönem Postoperatif Sonuçlara Etkisi
Leyla Alıbaylı, K. Sanem Çakar Turhan, Volkan Baytaş, Süheyla Karadağ Erkoç, Onat Bermede, Hakan Kocaoğlu
SB 15 Information Levels of Gynecology and Pediatric Nursing Academic on ERAS
Sevim Cimke, Elif Uludag
SB 16 Mide Submukozal Lezyonlarında Laparaskopik Rezeksiyon Sonrası ERAS Protokolünün Sonuçları
Yiğit Mehmet Özgün, Erol Pişkin, Tahsin Dalgıç, Osman Aydın, Erdal Birol Bostancı
SB 17 Türkiye’de Eras Farkındalığı ve Uyum; ERAS Türkiye Derneği Anket Çalışması
Haldun Gündoğdu, Neslihan Alkış, Kübra Yılmaz, Bahadır Bozkırlı, Mustafa Aksoy

20:45-20:45 Ara - Stant Ziyaretleri
21:15-22:45 PANEL 8
Moderatörler: Osman Abbasoğlu - Eren Ersoy
ERAS çağında oral supleman kullanımının önemi - Güzin Tümer
ERAS perioperatif nütrisyon yaklaşımında değişiklik yaptı mı? - İsmail Gömceli
Kinesiology and nutrition - Kelly Tappenden (ABD)
13 Haziran 2021, Pazar
09:00-10:00 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 4
Oturum Başkanları: Kemalettin Koltka - Erol Aksoy

SB 18 Mide Kanseri Cerrahisinde Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protokolünün Etkinliği
Tevfik Kıvılcım Uprak, Doğuş Can Ekdal, Ahmet Akmercan
SB 19 Elektif İnguinal Herni Operasyonlarında Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Faktörler
Tolga Kalaycı, Mustafa Yeni
SB 20 ERAS’ın Gastrektomi Sonrası Klinik İyileşme ve Hastane Yatışı Üzerine Etkisi
Ramazan Sarı, Ecem Memişoğlu
SB 21 Preoperatif Nötrofil/Lenfosit oranının göğüs cerrahisi ameliyatı geçiren ve torakal epidural kateter takılan hastalarda postoperatif bulantı/kusmayı öngörmedeki rolü
Gülay Ülger, Musa Zengin, Ramazan Baldemir, Hilal Sazak, Ali Alagöz
SB 22 Enhanced Recovery After Thoracic Surgery (ERATS): İlk uygulama sonuçları
Şevki Mustafa Demiröz, Göktürk Fındık, Gülşen Yılmaz, Koray Aydoğdu, Ali Alagöz, Ramazan Baldemir, Musa Zengin
SB 23 ERAS Protokolü Uygulanan Trakeal Stenoz Olguları: Laringeal Maske ile Yönetim
Hülya Yiğit Özay, M. Furkan Şahin, M. Ali Beyoğlu, Erdal Yekeler

10:00-10:15 Ara - Stant Ziyaretleri
10:15-11:45 PANEL 9: CURRENT CONTROVERSIES
Moderatörler: Cem Terzi - Ayhan Kuzu
Current controversies in preoperative carbohydrate loading - William Fawcett (Birleşik Krallık)
Current controversies in postoperative nausea and vomiting - Alireza Salimi (İran)
Current controversies in mechanical bowel preparation - How Kwang Yeong (Singapur)
11:45-12:00 Ara - Stant Ziyaretleri
12:00-12:30 UYDU SEMPOZYUMU: CSL BEHRING
Oturum Başkanı: Neslihan Alkış
ERAS uygulamalarında fibrinojenin yeri - Serdar Günaydın
12:30-13:30 Öğle Arası - Stant Ziyaretleri
13:30-14:00 UYDU SEMPOZYUMU: ABBOTT
Oturum Başkanı: Eren Ersoy
Cerrahide aktif nütrisyon - Tahsin Çolak
14:00-14:15 Ara - Stant Ziyaretleri
14:15-15:15 PANEL 10
Moderatörler: Sinan Ersin - Ömer Alabaz
Wearable technology: Current state and future directions -Frederic Michard (İsviçre)
The effects of ERAS to clinical outcomes (including cost analysis) - Hans De Boer (Hollanda)
15:15-15:30 Ara - Stant Ziyaretleri
15:30-16:30 PANEL 11
Moderatörler: Birol Bostancı - Zafer Utkan
Enhanced recovery experiences in Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Anoushka Afonso (ABD)
ERAS experiences in Golden Jubilee National Hospital UK - Nawwar Al Attar (Birleşik Krallık)
16:30-16:45 Ara - Stant Ziyaretleri
16:45-17:15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Moderatör: Aygen Türkmen
Perioperatif opioid kullanım stratejileri - Zerrin Özköse Şatırlar
17:15-19:15 ERAS SOCIETY WEBINAR: ERAS IMPLEMENTATION
Moderatör: Bahadır Bozkırlı (Türkiye)
Oturum Başkanları: Prof. Nicolas Demartines (İsviçre) and Prof. Gregg Nelsons (Kanada)
Introduction - how do we increase ERAS® implementation worldwide -  Prof. Nicolas Demartines (İsviçre)

Creating the ERAS® team – the importance of engaging with the right people:
Surgeons' perspective -  Dr. Kwang Yeong How (Singapur)
Anesthesiologists’ perspective -  Dr. Hans D de Boer (Hollanda)
Nurses’ perspective -  Pat Trudeau RN (Kanada)

Creating an ERAS® order set - how to put guidelines into practice -  Prof. Mary Brindle (Kanada)
Audit of ERAS compliance and outcomes - work perceived vs. work completed -  Prof. Martin Hubner (İsviçre)
What are the barriers to ERAS implementation in low- and middleincome countries? -  Dr. Ravi Oodit (Güney Afrika)
The nurse's role in ERAS® implementation -  Valerie Addor RN (İsviçre)
The patient's role in ERAS® implementation -  Mr. Garry Laxdal (Kanada)

Implementation Expert Panel ve Tartışma
Oturum Başkanları: Prof. Gregg Nelson ve Prof. Nicolas Demartines, Tracy Wasylak (Kanada) ve Prof. Olle Ljungqvist (İsveç)ile birlikte tüm konuşmacılar.
19:15-19:30 ÖDÜL TÖRENİ - KAPANIŞ