ÖNEMLİ TARİHLER


 • 11 Haziran 2021
  Kongre Başlangıç Tarihi

 • 15 Nisan 2021
  Erken Kayıtlar için Son Başvuru Tarihi

KALAN SÜRE


Kongreye Kalan Süre
 • Gün Kaldı
 • HAVA DURUMU

  ANKARA

  Konu Başlıkları

  • Fizyopatoloji-Felsefe
  • Perioperatif İnflamasyon
  • ERAS Protokollerinde Hemşirenin Yeri
  • Preoperatif Eğitim ve Hazırlık
  • Malnütrisyonun Cerrahi Sonuçlara Etkisi
  • Preoperatif Optimizasyon, Prerehabilitasyon
  • Perioperatif Sıvı Yönetimi
  • Nöromonitorizasyonun Yeri
  • Multimodal Ağrı Yönetimi
  • Perioperatif Nütrisyon Tedavisi
  • Opioid Dışı Analjezi
  • ERAS ve Cerrah
  • Postoperatif Bulantı ve Kusmanın Doğru Yönetimi
  • Peroperatif İmmünonütrisyonda Güncel Durum
  • Postoperatif İleusun Modern Yönetimi
  • Oral Nütrisyonel Suplemanların Doğru Kullanımı
  • Tromboemboli Proflaksisi
  • Mekanik Barsak Temizliğindeki Güncel Durum
  • ERAS Merkezi Nasıl Olunur?
  • ERAS Önündeki Engeller
  • Ortopedi Alanında ERAS
  • Toraks Cerrahisinde ERAS
  • Üroonkolojide ERAS
  • Jinekolojik Ameliyatlarda ERAS
  • Metabolik Cerrahide ERAS
  • Yaşlılarda Cerrahi
  • ERAS Sonuçları
  • Maliyet Analizleri
  • Laparoskopik Cerrahinin ERAS Sonuçlarına Etkisi
  • Robotik Cerrahinin ERAS Sonuçlarına Etkisi
  • Hasta Kan Yönetimi (PBM) ERAS’a ne katar?
  • Preoperatif Anemi
  • İntraoperatif Kanama
  • Postoperatif Kognitif Disfonksiyon
  • Postoperatif Deliryum
  • ERAS Protokollerini Etkileyecek Yenilikler
  • Akılcı İlaç Kullanımı