ÖNEMLİ TARİHLER


  • 11 Haziran 2021
    Kongre Başlangıç Tarihi

  • 15 Nisan 2021
    Erken Kayıtlar için Son Başvuru Tarihi

KALAN SÜRE


Kongre Başlamıştır

KONGRE YERİ

Valortv.net üzerinden online olarak yayınlanacaktır.

Poster Bildiriler

P 02 Özefajektomili olgularda nasoduodenal beslenme deneyimimiz
Murat Kalın, Fatma Türkoğlu,Özgül Düzgün
P 04 Hemotorakslı Hastada Bilateral Üst Ekstremite Rejyonel Blok Uygulaması
Feyza Özkan, Akif Demirel, Süleyman Sarı, Kemal Demirtaş
P 05 Malign Efüzyonda Video Yardımlı Torakoskopik Plöredez İçin Laringeal Maske ile Spontan Solunum Anestezisi
Tayfun Sügür
P 06 Comparison of surgical site infection between volatile agents and total intravenous anesthesia after colorectal surgery
Yagmur R., Deligoz O., Sadık Özmen