SAVE THE DATE


  • 11 June 2021
    Congress Start Date

  • 15 April 2021
    Early-Bird Registration Deadline

REMAINING TIME


Congress Has Started

CONGRESS VENUE

The congress will be held online and broadcasted live on
Valortv.net

Scientific Program

11 June 2021, Friday
09:00-10:00 OPENING SPEECHES
Bahadır Bozkırlı, ERAS Society Turkey Executive Committee Secretary General
R. Haldun Gündoğdu, ERAS Society Turkey Executive Committee President
10:00-10:30 OPENING CONFERENCE
Chairman: R. Haldun Gündoğdu (Turkey)
ERAS status and challenges - Henrik Kehlet (Denmark)
10:30-10:45 Break - Exhibition Area Visits
10:45-12:15 PANEL 1
Moderators: Fatma Eti Aslan (Turkey) - Gökçen Aydın Akbuğa (Turkey)
Nursing aspects of ERAS - Angie Balfour (UK)
The effect of ERAS on nursing workload - Kübra Yılmaz (Turkey)
The role of ERAS applications in improving quality of nursing care - Gülay Yazıcı (Turkey)
12:15-13:15 Lunch Break - Exhibition Area Visits
13:15-13:45 SATELLITE SYMPOSIUM: BAXTER
Chairman: Neslihan Alkış (Turkey)
Two sides of the table from theory to practice:
Early recovery solutions - Murat Aksun (Turkey)
The contributions of early recovery to the patient - Ebru Şarer (Turkey)
13:45-14:00 Break - Exhibition Area Visits
14:00-15:00 PANEL 2
Moderators: Fevzi Toraman (Turkey) - İdil Yenicesu (Turkey)
Do anemia clinics contribute to the recovery of surgical patients? Is it important for countries' ERAS implementation? - Kai Zacharowski (Germany)
Preoperative anemia and ERAS - Donat Spahn (Switzerland)
15:00-15:15 Break - Exhibition Area Visits
15:15-16:45 ERAS Society Turkey - ERAS Cardiac Society Team Joint Session
Moderator: Daniel Engelman (USA) - Meral Kanbak (Turkey)
Nursing perspective of ERAS implementation program - Vicki Morton (USA)
Multimodal analgesia for ERAS patients - Michael Grant (USA)
Experiences from ERAS Turkish Society Cardiothoracic Surgery working group - Serdar Günaydın (Turkey)
16:45-17:00 Break - Exhibition Area Visits
17:00-18:30 PANEL 3
Moderators: Nuh Zafer Cantürk (Turkey) - İsmail Cinel (Turkey)
How can the metabolic response to the surgical stress be controlled with ERAS? - Nuray Yazıhan (Turkey)
Prehabilitation -  Franco Carli (Canada)
The importance of prehabilitation in ERATS (ERAS in thoracic surgery) practices - Mert Şentürk (Turkey)
18:30-18:45 Break - Exhibition Area Visits
18:45-19:15 SATELLITE SYMPOSIUM: FRESENIUS KABI
Chairman: Cem Kaan Parsak (Turkey)
How to optimize perioperative nutrition in ERAS protocols - Ali Güner (Turkey)
19:15-19:30 Break - Exhibition Area Visits
19:30-20:15 ABSTRACT SESSION 1
Chairmen: Zekeriyya Alanoğlu (Turkey) - Sertaç Ata Güler (Turkey)

OP 01 Kalp Cerrahisi Pratiğinde Eras Programının Oluşturulması: Erken Dönem Sonuçlar
Serdar Günaydın, Okay Güven Karaca, Aslı Z Demir, Ayşegül Özgök, Erdal Şimşek, Dilek Kazancı, Zülfiye Erbaş, Kanat Özışık
OP 02 Pankreas Cerrahisi Yapılan Hastalarda Eras Uygulamasının Etkisi
Muhammer Ergenç, Şakir Karpuz, Merve Ergenç, Şevket Cumhur Yeğen
OP 03 ERAS Protokolüne Uygun Hidrasyonun Pnömoperitonyuma Bağlı Hemodinamik Değişiklikler Üzerine Etkisi
Ahmet Cem Ceran, Süheyla Karadağ Erkoç, Volkan Baytaş, Sevda Ünver İncekara, Pınar Berber, Mehmet Ali Koç, Menekşe Özçelik, Cihangir Akyol, Ali Abbas Yılmaz, Neslihan Alkış
OP 04 Demir Eksikliği Anemisi: Kolorektal Kanser Cerrahisi Geçirecek Hastaları Bekleyen Tehlike
Süheyla Karadağ Erkoç, Aslı Pala, Sinem Lisan, Volkan Baytaş, Mehmet Ali Koç, Menekşe Özçelik, Derya Gökmen, Cihangir Akyol, Ali Abbas Yılmaz, Neslihan Alkış
OP 05 Kolorektal ERAS Uygulamalarındaki Varyasyonların ve Komplikasyonların Hastanede Kalış Süresine Etkisi
Ramazan Sarı, Mehmet Zeki Buldanlı

12 June 2021, Saturday
09:00-10:00 ABSTRACT SESSION 2
Chairmen: Sevilay Şenol Çelik (Turkey) - Çağıl Vural (Turkey)

OP 06 Web Tabanlı Eğitimle Verilen Multimodal Analjezide Hemşirelik Yaklaşımı Eğitiminin Değerlendirilmesi
Kübra Yılmaz, Sema Koçaşlı, Sevinç Taştan
OP 07 Kadın Doğum Kliniğindeki Sağlık Personelinin Eras Protokollerini Uygulama Durumu
Tuğçe Çetin, Hande Yağcan
OP 08 Sakız çiğnemek kolorektal kanser nedeniyle opere edilen hastalarımızda sonuçlarımızı iyileştirdi mi?
Fatma Türkoğlu, Murat Kalın, Özgül Düzgün
OP 09 Hemşirelerin Perioperatif Dönem ERAS Protokollerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma
Kerem Yıldız, Ufuk Kaya, Nida Aydın, Aynur Güzel, Melahat Yıldız, Kamil Akçalı, Ömer Taşargöl
OP 10 Hemşirelerin Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Uygulamalarına İlişkin Yaklaşımları
Tuğba Afşar, Nursel Vatansever
OP 11 Lomber ve Servikal Diskektomi Sonrası Bulantı ve Kusma: Etkileyen Faktörler ve Yeni Bir Risk Skorlama Sistemi
Fatma Balcı, Ayfer Özbaş, Sevda Aslan, Nermin Ocaktan, Bülent Timur Demirgil, Abuzer Güngör

10:00-10:15 Break - Exhibition Area Visits
10:15-11:15 PANEL 4
Moderators: Mustafa Aksoy (Turkey) - Hakan Emmez (Turkey)
How does ERAS contribute to spinal surgery anesthesia protocols? - Başak Meço (Turkey)
ERAS in spinal deformity surgery - Ercan Bal (Turkey)
11:15-11:30 Break - Exhibition Area Visits
11:30-12:00 CONFERENCE
Chairman: R. Haldun Gündoğdu (Turkey)
How ERAS can play a role during and after the pandemic? - Olle Ljungqvist (Sweden)
12:00-12:30 SATELLITE SYMPOSIUM: ABDİ İBRAHİM
Chairman: Erdal Şimşek (Turkey)
Perioperative anemia treatment in ERAS Implementations of Cardiac Surgery
Surgical preparation - Serdar Günaydın (Turkey)
Anesthesia management - Z. Aslı Demir (Turkey)
12:30-13:30 Lunch Break - Exhibition Area Visits
13:30-14:00 SATELLITE SYMPOSIUM: NESTLE
Chairman: Mutlu Doğanay (Turkey)
The importance of immunonutrition in cancer surgery - Ahmet Rencüzoğulları (Turkey)
14:00-14:15 Break - Exhibition Area Visits
14:15-15:45 PANEL 5: ERAS IN HPB SURGERY
Moderators: Sadık Kılıçturgay (Turkey) - Nuru Bayramov (Azerbaycan)
ERAS in major HPB surgery - Mustapha Adham (France)
Is it easy to comply with ERAS guidelines for HPB surgery? - Ahmet Çoker (Turkey)
The contribution of sealants to pancreatic surgery - Güralp Onur Ceyhan (Turkey)
15:45-16:00 Break - Exhibition Area Visits
16:00-17:00 PANEL 6
Moderators: Faruk Köse (Turkey) - Ekrem Ünal (Turkey)
ERAS in gynecologic oncology - Gregory Nelson (Canada)
ERAS guideline for cesarean delivery - Medhat Shalabi (Dubai)
17:00-17:15 Break - Exhibition Area Visits
17:15-18:15 PANEL 7
Moderators: Ömer Faruk Bilgen (Turkey) - Bülent Erdemli (Turkey)
ERAS in orthopaedic oncological surgery - Nedim Aytekin (Turkey)
Anesthesia management in orthopaedic surgery - Aysun Yılmazlar (Turkey)
18:15-18:30 Break - Exhibition Area Visits
18:30-19:00 CONFERENCE
Chairman: Sümer Baltacı (Turkey)
ERAS in uro-oncological surgery - Anne Schuckman (USA)
19:00-19:15 Break - Exhibition Area Visits
19:15-20:15 ABSTRACT SESSION 3
Chairmen: Ayhan Dağ (Turkey) - Menekşe Özçelik (Turkey)

OP 12 ERAS Protokolü Uygulanan Hastalarda Class-Intra ve Clavien-Dindo Skorlarının Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Ezgi Yıldırım, Sevda Ünver İncekara, Pınar Berber, Süheyla Karadağ Erkoç, Volkan Baytaş, Mehmet Ali Koç, Menekşe Özçelik, Cihangir Akyol, Ali Abbas Yılmaz, Neslihan Alkış
OP 13 ERAS Protokolünde Multimodal Analjezi Komponenti Olarak Preventif İntratekal Morfin Uygulaması
Opal Sezgi Çeliker, Sinem Lisan Keleşoğlu, Aslı Pala, Volkan Baytaş, Süheyla Karadağ Erkoç, Mehmet Ali Koç, Menekşe Özçelik, Cihangir Akyol, Ali Abbas Yılmaz, Neslihan Alkış
OP 14 Artroplastik Cerrahilerde Modifiye Kırılganlık İndeksin (Mki) Erken Dönem Postoperatif Sonuçlara Etkisi
Leyla Alıbaylı, K. Sanem Çakar Turhan, Volkan Baytaş, Süheyla Karadağ Erkoç, Onat Bermede, Hakan Kocaoğlu
OP 15 Information Levels of Gynecology and Pediatric Nursing Academic on ERAS
Sevim Cimke, Elif Uludag
OP 16 Mide Submukozal Lezyonlarında Laparaskopik Rezeksiyon Sonrası ERAS Protokolünün Sonuçları
Yiğit Mehmet Özgün, Erol Pişkin, Tahsin Dalgıç, Osman Aydın, Erdal Birol Bostancı
OP 17 Türkiye’de Eras Farkındalığı ve Uyum; ERAS Türkiye Derneği Anket Çalışması
Haldun Gündoğdu, Neslihan Alkış, Kübra Yılmaz, Bahadır Bozkırlı, Mustafa Aksoy

20:15-20:45 Break - Exhibition Area Visits
21:15-22:45 PANEL 8
Moderators: Osman Abbasoğlu (Turkey) - Eren Ersoy (Turkey)
The importance of supplement usage in ERAS - Güzin Tümer (Turkey)
Has ERAS made a difference in perioperative nutrition approach? - İsmail Gömceli (Turkey)
Kinesiology and nutrition - Kelly Tappenden (USA)
13 June 2021, Sunday
09:00-10:00 ABSTRACT SESSION 4
Chairmen: Kemalettin Koltka (Turkey) - Erol Aksoy (Turkey)

OP 18 Mide Kanseri Cerrahisinde Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protokolünün Etkinliği
Tevfik Kıvılcım Uprak, Doğuş Can Ekdal, Ahmet Akmercan
OP 19 Elektif İnguinal Herni Operasyonlarında Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Faktörler
Tolga Kalaycı, Mustafa Yeni
OP 20 ERAS’ın Gastrektomi Sonrası Klinik İyileşme ve Hastane Yatışı Üzerine Etkisi
Ramazan Sarı, Ecem Memişoğlu
OP 21 Preoperatif Nötrofil/Lenfosit oranının göğüs cerrahisi ameliyatı geçiren ve torakal epidural kateter takılan hastalarda postoperatif bulantı/kusmayı öngörmedeki rolü
Gülay Ülger, Musa Zengin, Ramazan Baldemir, Hilal Sazak, Ali Alagöz
OP 22 Enhanced Recovery After Thoracic Surgery (ERATS): İlk uygulama sonuçları
Şevki Mustafa Demiröz, Göktürk Fındık, Gülşen Yılmaz, Koray Aydoğdu, Ali Alagöz, Ramazan Baldemir, Musa Zengin
OP 23 ERAS Protokolü Uygulanan Trakeal Stenoz Olguları: Laringeal Maske ile Yönetim
Hülya Yiğit Özay, M. Furkan Şahin, M. Ali Beyoğlu, Erdal Yekeler

10:00-10:15 Break - Exhibition Area Visits
10:15-11:45 PANEL 9: CURRENT CONTROVERSIES
Moderators: Cem Terzi (Turkey) - Ayhan Kuzu (Turkey)
Current controversies in preoperative carbohydrate loading - William Fawcett (UK)
Current controversies in PONV - Alireza Salimi (Iran)
Current controversies in mechanical bowel preparation - How Kwang Yeong (Singapore)
11:45-12:00 Break - Exhibition Area Visits
12:00-12:30 SATELLITE SYMPOSIUM: CSL BEHRING
Chairman: Neslihan Alkış (Turkey)
The role of fibrinogen in ERAS implementations - Serdar Günaydın (Turkey)
12:30-13:30 Lunch Break - Exhibition Area Visits
13:30-14:00 SATELLITE SYMPOSIUM: ABBOTT
Chairman: Eren Ersoy (Turkey)
Active nutrition in surgery - Tahsin Çolak (Turkey)
14:00-14:15 Break - Exhibition Area Visits
14:15-15:15 PANEL 10
Moderators: Sinan Ersin (Turkey) - Ömer Alabaz (Turkey)
Wearable technology: Current state and future directions - Frederic Michard (Switzerland)
The effects of ERAS to clinical outcomes (including cost analysis) - Hans De Boer (The Netherlands)
15:15-15:30 Break - Exhibition Area Visits
15:30-16:30 PANEL 11
Moderators: Birol Bostancı (Turkey) - Zafer Utkan (Turkey)
Enhanced recovery experiences in Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Anoushka Afonso (USA)
ERAS experiences in Golden Jubilee National Hospital UK -  Nawwar Al Attar (UK)
16:30-16:45 Break - Exhibition Area Visits
16:45-17:15 RATIONAL DRUG USE
Moderator: Aygen Türkmen (Turkey)
Strategies for perioperative opioid use - Zerrin Özköse Şatırlar (Turkey)
17:15-19:15 ERAS SOCIETY WEBINAR: ERAS IMPLEMENTATION
Moderator: Bahadır Bozkırlı (Turkey)
Co-chairs: Professor Nicolas Demartines (Switzerland) and Prof Gregg Nelsons (Canada)
Introduction - how do we increase ERAS® implementation worldwide -  Professor Nicolas Demartines (CHE)

Creating the ERAS® team – the importance of engaging with the right people:
Surgeons' perspective -  Dr Kwang Yeong How (SGP)
Anesthesiologists’ perspective -  Dr Hans D de Boer (NLD)
Nurses’ perspective -  Pat Trudeau RN (CAN)

Creating an ERAS® order set - how to put guidelines into practice -  Professor Mary Brindle (CAN)
Audit of ERAS compliance and outcomes - work perceived vs. work completed -  Professor Martin Hubner (CHE)
What are the barriers to ERAS implementation in low- and middleincome countries? -  Dr Ravi Oodit (ZAF)
The nurse's role in ERAS® implementation -  Valerie Addor RN (CHE)
The patient's role in ERAS® implementation -  Mr Garry Laxdal (CAN)

Implementation Expert Panel and Discussion
Co- Chairs: Professor Gregg Nelson and Professor Nicolas Demartines, all above speakers and with Tracy Wasylak (CAN) and Professor Olle Ljungqvist (SWE)
19:15-19:30 AWARD CEREMONY - CLOSING